II Wojna Światowa

19

Zdjęcia z drugiej Wojny Światowej
Photos of the Second World War

Zniszczona Warszawa. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Destroyed Warsaw. Phot. National Digital Archive

1

Moskwa, 23 sierpnia 1939. Podpisanie paktu Ribbentrop–Mołotow. Na zdjęciu w środku Józef Stalin, z lewej strony Joachim von Ribbentrop, z prawej Wiaczesław Mołotow. Fot. CORBI

3
Sopot, 1 września 1939. Usuwanie polskiego szlabanu granicznego. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

4
1 września 1939. Żołnierze niemieccy przewracają polsko-niemiecki słup graniczny. Fot. Instytut Pamięci Narodowej

5
Wrzesień 1939. Niemieckie oddziały pancerne wkraczające do Polski. Fot. FORUM

6
Wrzesień 1939. Samoloty Luftwaffe nad Polską. Fot. FORUM

7
Warszawa, początek września 1939. Dzieci obserwujące nalot niemieckich bombowców. Fot. Instytut Polski i Muzeum im. generała Sikorskiego w Londynie.

8
Wrzesień 1939. Niemiecka inwazja na Polskę – zniszczenia. Fot. FORUM/DEA PICTURE LIBRARY

9
Gdańsk, wrzesień. Usuwanie polskich skrzynek pocztowych. Fot. EAST NEWS/AKG Images

11
Brześć nad Bugiem, wrzesień 1939. Spotkanie żołnierzy Wehrmachtu z oddziałami Armii Czerwonej. Fot.FORUM/SV-Bilderdienst

15
Warszawa, 17 września 1939. Płonący Zamek Królewski. Fot. FORUM

16
Wrzesień 1939. Rokowania dotyczące kapitulacji Warszawy. Na zdjęciu widoczny polski pułkownik (z lewej), gen. Gunther von Kluge (w środku) i niemieccy oficerowie. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

18
Warszawa, 28 września 1939. Broń złożona przez żołnierzy polskich po kapitulacji stolicy. Fot. Instytut Pamięci Narodowej

20

Wrzesień 1939. Odgruzowywanie zbombardowanej Warszawy. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe