In Mourning

Zginęli spiesząc żłozyć hołd, tym którzy stracili życie w Katyniu.  Pan Prezydent Kaczyński, Jego Małżonka, Parlamentarzyści, Wojskowi i Duchowni; wszyscy wspaniali, córki i synowie Narodu Polskiego tam przeszli na wieczną wartę.  My Polacy mieszkający poza granicami Ojczyzny jesteśmy pogrążeni w żałobie z całym narodem.

Ćzesć Ich Pamięci.

They died in a rush to pay honor to those who lost their lives in Katyń.  President Kaczyński, his wife the First Lady of Poland, Members of Parliament, Military Officials, Clergy; brilliant people, all daughters and sons of the Polish nation now passed onto eternal guard.  We Poles living outside our motherland are immersed in deep mourning together with the entire nation.

May They Rest in Peace

pres_jpg