Komunikat Konsulatu Generalnego RP w Chicago

coat_of_arms_of_poland small

Komunikat Konsulatu Generalnego RP w Chicago w sprawie

wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie informuje, że:

UWAGA!

Został uruchomiony system bezpośredniej rejestracji elektronicznej dla wyborców. Zgłoszenia należy dokonać pod następującym adresem:

https://ewybory.msz.gov.pl/

Zachęcamy wszystkich wyborców do osobistej rejestracji za pośrednictwem uruchomionego systemu.

Ponownie informujemy, że zgłoszenie do spisu wyborców, prowadzonego przez Konsulat Generalny RP w Chicago (Stany: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin) można także wnieś do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną z dopiskiem „wybory”.

Adres Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

Numery telefonów: 312 337-8166 wew. 202, 212, 229, 230, 233, 217

Numery faksów: 312 337-7841; 312 337-7476; 312 337 4562

E-mail: chicago.passport-visa@msz.gov.pl

Zgłoszenie w celu głosowania osobistego powinno zawierać:

nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy, numer ważnego polskiego paszportu, a także urząd wystawiający i datę wydania paszportu oraz numer PESEL, jeśli wyborca go posiada, jak również numer i siedzibę komisji wyborczej, w której zamierza się oddać głos.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej 3 dnia przed dniem wyborów (tj. 6 października 2011 r.).

W celu głosowania korespondencyjnego zgłoszenie powinno zawierać oprócz wyżej wskazanych danych także adres, pod który ma zostać wysłany pakiet wyborczy zawierający karty do głosowania.

Zgłoszenia w celu głosowania korespondencyjnego dokonuje się najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.