Uprzejmie informujemy, że Polska Misja była współorganizatorem

Uprzejmie informujemy, że Polska Misja była współorganizatorem MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ (ONLINE):   „UDZIAŁ I ROLA POLONII AMERYKAŃSKIEJ W KSZTAŁTOWANIU STOSUNKÓW POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH POMIĘDZY USA I POLSKĄ W XX I XXI WIEKU” KONFERENCJA ZOSTAŁA ZORGANIZOWANA PRZEZ: ŚWIATOWĄ RADĘ BADAŃ NAD POLONIĄ INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO POLSKĄ MISJĘ W ORCHARD LAKE, MI KOALICJĘ POLONII AMERYKAŃSKIEJ […]

Mass Schedule & Information

Please CLICK HERE to view the Orchard Lake Mass Schedule

2021- Updates coming soon!

Dear Friends: We have been updating this site recently, and we are still in process.  Please check back soon for more information about future updates!  Thanks for your patience. The Polish Mission The Orchard Lake Schools