From the Polish Consulate – KOMUNIKAT PRASOWY

Polonijni lekarze z wizytą w Konsulacie

Konsul Generalny RP w Chicago Paulina Kapuścińska gościła w piątek, 31 stycznia br., grupę polonijnych lekarzy, którzy przybyli do Chicago na 64. doroczny bal Związku Lekarzy Polskich w Chicago, który odbył się 1 lutego.

W imieniu lekarzy Prezes Związku Dr Kornelia Król podziękowała Konsul Kapuścińskiej za wsparcie Konsulatu i podsumowała miniony rok pracy Związku Lekarzy Polskich w Chicago. Przedstawiła też wyróżnione lekarki w uznaniu ich zasługi na polu działalności charytatywnej i promocji polskiej kultury na świecie: Jadwigę Roguską-Kyts (USA), Bronisławę Siwicką (Litwa), Krystynę Grabowską (Zimbabwe), Stellę Nowicką (USA), Marię Ogonowską-Wiśniewską (Zambia).

Spotkanie było okazją do oficjalnego powitania w Chicago, po dziewiętnastu latach pracy w Cleveland, profesor Marii Siemionow.

Podczas gali 64. balu Związku Lekarzy Polskich w Chicago Konsul Generalny Paulina Kapuścińska wręczyła w imieniu Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP Pani Dr Ewie Radwańskiej za jej wieloletnią pracę na rzecz sławienia dobrego imienia Polski i Polonii w Stanach Zjednoczonych.
#######
Strona internetowa Konsulatu: www.chicago.msz.gov.pl
Facebook: Consulate General of the Republic of Poland in Chicago
Twitter: @PLinChicago

Komunikat ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi źródła prawa i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.