November 9, 2019 – Polish Independence Day Celebration

The Polish Mission of the Orchard Lake Schools cordially invites you to the SPECIAL EXHIBIT and CONCERT!

The Music of Polish Kings and Patriotic Songs performed by Octava Ensemble – One of the best vocal group from Poland!

  • Date: Saturday, November 9, 2019
  • Location: 3535 Commerce Rd. Orchard Lake, MI 48324

Exhibit/Wystawa

Ojcowie Niepodległości

Wystawa plenerowa, składająca się z 11 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta foremnego.

Część wstępna (plansze 2-12) zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa.

W głównej części wystawy (plansze 13-33) zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego oraz Generała Hallera. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Jako specjalny dodatek do wystawy stworzony został również komplet zakładek magnetycznych prezentujących poszczególnych bohaterów wystawy.

Autorzy wystawy: dr Zofia Fenrych, Mateusz Lipko. Współpraca: Grzegorz Czapski, Maciej Frycz, Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, dr Paweł Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja

Concert

OCTAVA ENSEMBLE BIO:

(ENG)
OCTAVA ensemble a vocal octet considered by music critics to be one of the most interesting vocal groups of the young generation. They quickly established their leading position among other Polish chamber groups. OCTAVA ensemble is many times a winner of various festivals and contests. As well as the many awards won by the group, there is also the most prestigious award in Polish choral art, Grand Prix 39′, “Legnica Cantat” edition.

Thanks to the wide interests of OCTAVA ensemble, the group can perform every type of music, from Renaissance works to avant-garde coproduction with Krzysztof Penderecki, Aphex Twin (European Culture Congress, Wroclaw 2011), Portishead and Goldfrapp (an opening of new Trance scene on Misteria Paschalia Festival).

However, the specialization of OCTAVA ensemble is the XVI and XVII-century music. The group follows historical trends by recording albums of works from the turn of the Renaissance and the Baroque (Pekiel Missa Pulcherrima – FRYDERYK 2010 nomination, Hassler Missa Octava – reviewed very positively in British “Gramophone” magazine – the most esteemed classical music magazine in the world). Additionally, they have set up the extraordinary AD RADICES MUSICAE project – for the first time in Poland, OCTAVA ensemble has brought back a regular interpretation of polyphonic compositions which are performed in their natural context, i.e. during a liturgy before council.

With every concert, OCTAVA ensemble wins favor with audience and critics. Zygmunt Magiera is the artistic director of the group.

(POL)
OCTAVA ensemble – oktet wokalny, uznany przez krytyków muzycznych za jeden z najciekawszych zespołów wokalnych młodego pokolenia szybko ustalił swoją wiodącą pozycję wśród polskich zespołów kameralnych. Wielokrotny zwycięzca licznych festiwali i konkursów wokalnych; wśród zdobytych przez zespół nagród nie zabrakło najbardziej prestiżowej nagrody w dziedzinie polskiej chóralistyki Grand Prix 39′ edycji “Legnica Cantat”.

Szerokie zainteresowania artystyczne OCTAVA ensemble, pozwalają zespołowi sięgać po każdego rodzaju muzykę, od twórczości renesansowej po awangardowe koprodukcje z udziałem Krzysztofa Pendereckiego i Aphex Twin (Europejski Kongres Kultury, Wrocław 2011) albo Portishead i Goldfrapp (inauguracja nowej odsłony Trance na festiwalu Misteria Paschalia).

Specjalizację OCTAVA ensemble stanowi jednak muzyka XVI i XVII wieku. Zespół wpisuje się w trend historycznego wykonawstwa muzyki dawnej nagrywając płyty z utworami z przełomu renesansu i baroku (Missa Pulcherrima Pękiela – nominacja do nagrody FRYDERYK 2010, Missa Octava Hasslera – wyróżniona pochwalną recenzją w brytyjskim miesięczniku “Gramophone” – najbardziej liczącym się magazynie o muzyce klasycznej na świecie), a także tworząc wyjątkowy projekt AD RADICES MUSICAE – po raz pierwszy w Polsce przywracając regularne wykonywanie kompozycji polifonicznych we właściwym dla nich kontekście przedsoborowej liturgii.

Każdy występ OCTAVA ensemble zyskuje niezwykłą przychylność publiczności i krytyki.

Dyrektorem artystycznym zespołu jest Zygmunt Magiera.