Official Release from The Lech Walesa Foundation

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 28 września 2012 r.

Nagroda Lecha Wałęsy przyznana po raz piąty

Laureatem V edycji Nagrody Lecha Wałęsy został Alaksandr Bialacki, białoruski działacz społeczny, polityk i obrońca praw człowieka – ogłoszono dzisiaj w Gdańsku na konferencji prasowej z udziałem m.in. Prezydenta RP Lecha Wałęsy oraz Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Alaksandr Bialacki otrzymał nagrodę za działania na rzecz demokratyzacji Republiki Białorusi oraz aktywną promocję obrony praw człowieka i pomoc udzielaną ludziom prześladowanym przez obecne władze Białorusi. Nagrodę z rąk Prezydenta Lecha Wałęsy oraz czek na 100 tys. dolarów amerykańskich odbierze podczas oficjalnej ceremonii 29 września żona Bialackiego – Natalia Pinczuk, która przekaże ją na działalność instytucji wskazanej przez swojego męża.

Nagroda Lecha Wałęsy to prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie przyznawane osobom, instytucjom oraz ruchom społecznym działającym na rzecz współpracy między narodami i poszanowania praw człowieka. Została ustanowiona w 2008 r. przez Lecha Wałęsę w podziękowaniu za wsparcie, które otrzymał odbierając Pokojową Nagrodę Nobla w 1983 r. – W tym roku mamy zaszczyt przyznać Nagrodę Lecha Wałęsy Alaksandrowi Bialackiemu, który zaraził swoich rodaków marzeniem o wolności. Potrafił jednak nie tylko głosić idee, ale z zaangażowaniem wcielać je w życie, za co zapłacił prześladowaniem i więzieniem. Mimo to nigdy nie przestał wierzyć w sens własnych poczynań i konsekwentnie dąży do realizacji największego marzenia o wolnym, demokratycznym i sprawiedliwie rządzonym kraju. Jestem przekonany, że jego działalność będzie inspiracją do naśladowania dla wszystkich, którzy tak jak on marzą o życiu w wolnym, sprawiedliwym i demokratycznym społeczeństwie, w którym na pierwszym miejscu znajdują się prawa człowieka i troska o ich przestrzeganie – powiedział Prezydent RP Lech Wałęsa.

Laureat V edycji Nagrody

Alaksandr Bialacki jest białoruskim działaczem społecznym, politykiem i obrońcą praw człowieka. Stoi na czele organizacji wspierających rodziny więźniów politycznych, Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna” oraz Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. Aktywnie działa na rzecz propagowania obrony praw człowieka na Białorusi. Był dwukrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, w 2006 z rąk Vaclava Havla otrzymał nagrodę Homo Homini.

25 września 2012 r. Bialacki otrzymał z rąk Ambasadora USA w Polsce, Lee A. Feinsteina, nagrodę dla obrońców praw człowieka (Human Rights Defenders Award).
Za swoją działalność opozycyjną Alaksandr Bialacki był aresztowany ponad 20 razy. 4 sierpnia 2011 r. Bialacki został zatrzymany pod zarzutem „uchylania się od wypłaty sum podatków, zbiórek w szczególnie dużych rozmiarach” i skazany na 4,5 roku kolonii o zaostrzonym rygorze oraz na konfiskatę mienia. Wyrok ten został skrytykowany przez społeczność białoruskich opozycjonistów, obrońców praw człowieka,  polityków i  dyplomatów państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Radę Europy.

Kapituła nagrody

Nagroda została przyznana już po raz piąty przez kapitułę, w której skład wchodzą światowej rangi autorytety i osobistości: Lech Wałęsa – założyciel „Solidarności” i laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Stanisław Szuszkiewicz – były przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi, Jan Krzysztof Bielecki – były premier RP, Bernard Kouchner – były Minister Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej, Władysław Bartoszewski – wybitny mąż stanu, Emil Constantinescu – były prezydent Rumunii, Rita Süssmuth – była przewodnicząca Bundestagu, Mikuláš Dzurinda – były premier Słowacji oraz Zbigniew Jagiełło – prezes PKO BP.

Nagroda przyznawana jest w ramach projektu „Solidarność dla Przyszłości”, co roku gromadząc najznamienitszych gości z Polski i całego świata. – Angażujemy się w wiele inicjatyw, których celem jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy, z którymi zmagają się inni. Zależy nam, by młode pokolenie potrafiło oddzielić to, co ważne od tego, co ulotne. Temu służy  projekt „Solidarność dla przyszłości”. W jego ramach edukujemy społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież i przypominamy o roli „Solidarności” w walce o wolność i niezależność. Zwracamy uwagę na idee przyświecające twórcom tego pokojowego polskiego ogólnonarodowego ruchu, który w latach osiemdziesiątych XX wieku przyjął postać pierwszego, niezależnego w bloku sowieckim Związku Zawodowego, skupiając blisko ¼ Polaków – podkreśla Piotr Gulczyński, Prezes Instytutu Lecha Wałęsy.

Poprzednie edycje (2008-2011)

Do tej pory Nagroda Lecha Wałęsy została przyznana czterokrotnie. Jej laureatami byli kolejno:

  • Król Arabii Saudyjskiej Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud, wyróżniony za promocję dialogu międzyreligijnego i wysiłki na rzecz pokoju w na Bliskim Wschodzie,
  • Shadi Sadr oraz siostry Ladan i Roya Boroumand irańskie działaczki na rzecz praw człowieka i praw kobiet,
  • Polska Akcja Humanitarna wraz z jej założycielką Janiną Ochojską za wspieranie w swojej działalności idei międzyludzkiej solidarności poprzez działania charytatywne,
  • Luiz Inácio Lula da Silva, były prezydent Federacyjnej Republiki Brazylii, za działania na rzecz pokojowego porozumienia i solidarnej współpracy narodów, w szczególności wzmocnienie na arenie międzynarodowej znaczenia krajów rozwijających się oraz za działania na rzecz zniwelowania nierówności społecznych.

Więcej informacji na stronie Instytutu Lecha Wałęsy: www.ilw.org.pl oraz programu „Solidarność dla Przyszłości”: www.solidarnoscdlaprzyszlosci.pl

Wyłącznym Partnerem i Fundatorem Nagrody Lecha Wałęsy jest PKO Bank Polski

Dodatkowych informacji udzielają:

Zdzisław Wójcik
Instytut Lecha Wałęsy
zdzislaw.wojcik@ilw.org.pl
(22) 622 22 20
kom.  797 030 581

Natalia Lewandowska, Vision Group
n.lewandowska@visiongroup.pl
(22) 327 61 39
kom. 604 131 100