Polish Language Teacher Workshop with KUL

Misja Polska wraz ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej KUL organizuje szkolenia dla nauczycieli języka polskiego w Michigan. Warsztaty odbędą się w dniach 7-10 września, 2017 r. w Orchard Lake. Koszt warsztatów wynosi $20 od osoby. Nauczyciele otrzymają dokument o uczestnictwie w szkoleniu w języku polskim i angielskim, o ile spełnią dopowiednie warunki. Istnieje możliwość wynajęcia pokoju na kampusie Orchard Lake.

Proszę kliknąć tutaj, aby ściągnąć program szkolenia

Terminy warsztatów:

Czwartek, 7 września 2017 r., godz. 18:00-21:00

Piątek, 8 września 2017 r., godz. 18:00 – 21:00

Sobota, 9 września 2017 r., godz. 9:00-16:00

Niedziela, 10 września 2017 r., godz. 10:00 – 17:00

Szkolenia KULu przeprowadzone są w wielu miastach USA, w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Warsztaty metodyczne dla około 200 nauczycieli i dyrektorów szkół polskich odbywają od maja do listopada 2017 r. w Chicago, Michigan, Nowym Jorku, Montrealu, Edmonton, Glasgow i Edynburgu.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL ma duże doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych szkoleń dla nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz nauczycieli uczących w języku polskim za granicą. Już od 2003 roku prowadzi dla nich szkolenia metodyczne, warsztaty merytoryczne i indywidualne konsultacje.

Program szkoleń koncentruje się na zagadnieniu różnic w nauczaniu języka polskiego jako drugiego/obcego a nauczaniu języka polskiego. Wykłady i ćwiczenia będą dotyczyć kwestii związanych z metodyką nauczania podsystemów i sprawności, a także wybranych aspektów gramatyki funkcjonalnej języka polskiego oraz nauczania językowo-literackiego na różnych etapach nauczania (klasy młodsze / nauczanie młodzieży). Dopełnieniem będą propozycje gier i zabaw językowych, które mogą być stosowane w nauczaniu języka polskiego na różnych poziomach sprawności językowej [w funkcji ćwiczeń utrwalających, powtórzeniowych i testowych]. Uczestnicy programu zapoznają się z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w nauczaniu dzieci i młodzieży, w których kształcenie językowe ma charakter rozwijania sprawności i wiedzy (kompetencje językowe i interkulturowe).”

Warsztaty są oferowane dla nauczycieli języka polskiego, ale również dla rodziców, którzy są zainteresowani uczeniem dzieci.

W sprawie szczegółowych informacji, należy skontaktować się z organizatorem szkoleń, Marzanną Owińską telefonicznie 248-683-0433 lub 248-613-6751 przez email mowinski@stmarysprep.com.


In cooperation with the School of Polish Language and Culture at the Catholic University of Lublin (KUL), The Polish Mission is hosting methodological workshops for Polish language teachers in Michigan. The workshop will take place 7-10 September, 2017 at the campus of the Orchard Lake Schools. The cost of the workshop is $20 per person. Teachers will receive a certificate in both Polish and English languages upon its completion. Workshop dates:

Thursday, September 7, 2017, 6:00 pm – 9:00 pm

Friday, September 8, 2017, 6:00 pm – 9:00 pm

Saturday, September 9, 2017, 9:00 am – 4:00 pm

Sunday, September 10, 2017, 10:00 am – 5:00 pm

Methodological workshops by the KUL School of Polish Language and Culture are conducted in many US cities, Canada, and the United Kingdom. They are for about 200 teachers and directors of Polish schools and are held from May to November 2017 in Chicago, Michigan, New York, Montreal, Edmonton, Glasgow and Edinburgh. The KUL School of Polish Language and Culture has extensive experience in conducting various training courses for Polish language teachers in foreign countries. Lecturers from KUL have been leading methodological training, technical workshops and individual consultations since 2003.

The workshop at The Polish Misson is offered not only for Polish language teachers but also for parents who are interested in teaching children.

For detailed information, please contact Marzanna Owinski by phone 248-683-0433 or 248-613-6751 or by email mowinski@stmarysprep.com.

Marzanna Owinski