Registration for our Polish Bilingual Day Acting Workshop Series!

Acting Workshop Series (6 Hours):

The ABCs of Actors’ Training and Creativity

by Jacek Zuzanski.

 

Cykl warsztatów aktorskich (6 godzin):

ABC treningu i procesu twórczego aktora prowadzonych przez Jacka Zuzanskiego.

 

27 października, 2018r. /October 27, 2018

I grupa: 10:00 – 13:00 / I group: 10:00 – 1:00 pm (age 7-12)

II grupa: 14:00-17:00 / II group: 2:00-5:00 pm (age 13 and up)

Orchard Lake Schools, Orchard Lake, MI

 

28 października, 2018r. / October 28, 2018

I grupa: 10:30-13:00 / I group: 10:30-1:00 pm (age 7-12)

II grupa: 15:00-18:00/ II group: 3:00-6:00 pm (age 13 and up)

American Polish Cultural Center, Troy, MI

Acting workshops

This acting class introduces the ways in which actors create and train. Participants will learn a set of techniques used in the theatrical education and production with special focus on those employed in physical and devised theater. We will immerse in acting games and physical and vocal workouts to develop sensitivity, imagination, and focus, and awaken courage and precision of expression! We will improvise, practice and rehearse some short scenes, and learn how to develop character, work as an ensemble, and support each other on stage.  The motifs and texts we’ll be using are excerpts from Lewis Carroll’s stories about Alice. Participants should be ready for physical activity, and are advised to dress comfortably (relaxed fit pants, tights, or even better leggings) and to wear soft, light shoes with flexible soles.

Your Teacher

Jacek Zuzanski is a theater artist and teacher of over 35 years of experience. He directs, writes, acts, designs and builds! He cooperates with Polish Theatre Institute in New York City, and schools, libraries, and cultural centers from Massachusetts to Poland. He is a founder and artistic director of Dream Tale Puppets theatre.

More: http://www.dreamtalepuppets.org/jacekzuzanski.html

Link to registration and all details:

https://goo.gl/forms/QVXbUTSZqWE8HToR2

 

Warsztaty aktorskie

W czasie warsztatów uczestnicy uczą się sposobów treningu i twórczości aktorskiej. Poznają techniki stosowane w szkoleniu aktorów i podczas pracy nad spektaklem teatralnym, szczególnie te stosowane przez teatry fizycznej ekspresji aktora i w spektaklach tworzonych na bazie improwizacji aktorskich. Zagłębimy się w gry aktorskie i w ćwiczenia ciała i głosu, żeby rozwinąć wrażliwość, wyobraźnię i zdolności koncentracji oraz by rozbudzić śmiałość i precyzję ekspresji. Będziemy improwizować, ćwiczyć i próbować krótkie sceny oraz nauczymy się jak budować postać sceniczną, jak pracować jako zespół i wspierać się wzajemnie. Będziemy używać motywów i krótkich fragmentów tekstów z  opowieści o Alicji Lewisa Carrolla.

Uczestnicy proszeni są o gotowość do pracy z ciałem, o zabranie odpowiedniego wygodnego ubrania do ćwiczeń (luźne wygodne spodnie, rajstopy albo nawet lepiej legginsy) i zabranie miękkiego, lekkiego obuwia na zmianę do ćwiczeń.

Nauczyciel

Jacek Zuzanski jest artystą i nauczycielem teatru z 35-letnim doświadczeniem. Reżyseruje, pisze, występuje na scenie, projektuje i buduje. Współpracuje z Polskim Instytutem Teatralnym, szkołami, bibliotekami i ośrodkami kultury w Massachusetts i w Polsce. Jest założycielem i  kierownikiem artystycznym teatru Dream Tale Puppets.

Więcej: http://www.dreamtalepuppets.org/jacekzuzanski.html

Link do rejestracji i więcej szczegółów:

https://goo.gl/forms/QVXbUTSZqWE8HToR2