Today’s Proud Anniversary

daffodilJoin The Polish Mission and the Consulate of the Republic of Poland in Chicago as we remember and commemorate a proud day our Polish history.  It was our distinguished honor to be present a s the Consulate offered a beautiful commemoration of the 70th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising.  The historic event was marked by the attendance of such guests as honored veterans, state and city elected officials, community leaders, and members of the diplomatic corps of Chicago.

In memory of our history, and in hopes for a bright future, Polish Mission followers, friends and supporters are asked to please share the following message from our General Consul, Mrs. Paulina Kapuscinska, delivered yesterday, April 18, 2013:

Click to view a .pdf of the address.

For our Polish-speakers, the following is a summary of General Consul Kapuscinska’s speech:

„Dokładnie 70 lat temu wybuchło Powstanie w Getcie Warszawskim, które było zbrojnym oporem przeciwko niemieckim transportom ludności z warszawskiego getta do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Treblince. Ci, którzy przeżyli wiedzieli, że wyrok na nich nie został uchylony, tylko odsunięty w czasie. Jedyny wybór, który mogli jeszcze podjąć, był wyborem rodzaju śmierci – wybrali śmierć w boju.

Pierwsza próba walki miała miejsce już w styczniu 1943 r., kiedy do getta wkroczyły wojska niemieckie, a Żydzi stawili im skuteczny opór. Po tych wydarzeniach zintensyfikowano przygotowania do powstania. Gromadzono broń, zapasy, budowano bunkry. Żydowska Organizacja Bojowa otrzymała także wsparcie Polskiego Ruchu Oporu.

Powstanie wybuchło, gdy wojska niemieckie otoczyły w nocy getto. Walki trwały przez 28 dni. Symbolicznym końcem powstania było wysadzenie w powietrze, na rozkaz Jürgena Stroopa 16 maja 1943 roku, Wielkiej Synagogi na Tłomackiem. Oddziały niemieckie schwytały i wywiozły do obozów około 50-60 tysięcy Żydów. Teren dawnego getta spalono, a ruiny zrównano z ziemią.

W sierpniu kolejnego roku wybuchło tzw. duże powstanie – polskie Powstanie Warszawskie, które pochłonęło blisko ćwierć miliona ofiar i pozostawiło Warszawę całkowicie zniszczoną. Warszawa była najbardziej zrujnowaną stolicą podczas II wojny światowej. Wśród polskich bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 byli także Żydzi – Ocaleni z Powstania w Getcie, którzy czuli potrzebę walki za Warszawę, za Polskę.

Ta historia pokazuje, że nie ma historii Polski bez Żydów, ani historii Żydów bez Polski.”

Click here for photos.