Welcome New Director Dr. Arkadiusz Gorecki

Please join each and every one of us at Orchard Lake Schools in welcoming our new Polish Mission Director. Thanks to an exhaustive search and an intense and rigorous selection process by a committee of OLS leaders, Dr. Gorecki was selected by OLS Chancellor Fr. Miroslaw Krol to lead The Polish Mission into the future. Let’s give him a warm welcome.

OFFICIAL PRESS RELEASE:

The Orchard Lake Schools is pleased to announce its selection of Dr. Arkadiusz Gorecki as its Director of The Polish Mission. The purpose of The Polish Mission is to preserve and promote Polish and Polish-American culture, tradition, and history for present and future generations. It organizes programs, courses and events that highlight Polish and Polish-American culture and accomplishments, and ensures a repository for artifacts, archival materials, works of art, and publications.

Dr. Gorecki was born in Olsztyn, Poland, currently lives in Chicago, and is a U.S. citizen. The world renowned musician received the highest degree, a Professional Diploma in Music Performance from the Roosevelt University in Chicago, with a concentration in Orchestral Studies and Management of Cultural Institutions. He also received his Doctorate in Music Performance from the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris – Paris, Île-de-France, France concentrating in Solo Trombone Study, and a Master of Arts Degree from the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw, Poland. He is fluent in English and Polish and also speaks French.

Gorecki is a recipient of many international musical awards and recognitions. He has performed with The Chicago Symphony Orchestra, Northwest Indiana Symphony Orchestra, Simfonia da Camera, Glenview Symphony Orchestra, and the Lincolnwood Chamber Orchestra, to name a few.

Dr. Gorecki is an active promoter of Polish, Polish-American and American culture, values and traditions. It is his stated goal to continue to make important contributions to the Polish‑American and American cultural landscape. As an individual with experience in both artistic and administrative fields, he promotes and implements organizational goals and objectives and continually improves his effectiveness by exploring a variety of different approaches and long range planning to achieve those goals and objectives. He has an appreciation of the vital role of the arts and culture in the community. He is familiar with both the artistic and commercial worlds, and the culture of various governments. He is also a Fourth Degree Knight of Columbus.

He is currently the Executive and Artistic Director of World Music Production, Co. in Chicago. In this capacity, Dr. Gorecki organized many concerts and cultural events collaborating with renowned artists from Poland such as: Stanislaw Soyka, Aga Zaryan, and Golec uOrkiestra, a very popular Polish folk-rock group.

His cultural leadership also includes his roles as Executive Director of the Catholic Cultural Foundation in Chicago, and serving as a member of the Committee within the Consulate General of Poland in Chicago where he has been responsible for advising and organizing key events promoting Polish culture, history and heritage, and the Committee within the Consulate General of Poland in Chicago responsible for advising and organizing events related to the Celebration of the 100th Anniversary of Poland’s Independence.

Very Rev. Canon Mirosław Król, Chancellor, Orchard Lake Schools, is very pleased with Dr. Gorecki’s appointment. Fr. Król wishes to significantly enhance the Polish and Polish-American cultural presence nationally and internationally, and is confident that with Dr. Gorecki’s leadership, this objective of The Orchard Lake Schools and The Polish Mission can be accomplished.

Zespół Szkół w Orchard Lake Wybrał Dyrektora Polskiej Misji

Zespół Szkół w Orchard Lake z radością ogłasza wybór Dr. Arkadiusza Góreckiego na dyrektora Polskiej Misji. Celem Polskiej Misji jest zachowanie i promocja polskiej i polsko-amerykańskiej kultury, tradycji i historii dla obecnych i przyszłych pokoleń. Polska Misja organizuje programy, kursy i wydarzenia, które podkreślają polską i polsko-amerykańską kulturę oraz zapewnia repozytorium dla artefaktów, materiałów archiwalnych, dzieł sztuki i publikacji.

Arkadiusz Górecki urodził się w Olsztynie, w Polsce, obecnie mieszka w Chicago i jest obywatelem USA. Jest światowej sławy muzykiem. Uzyskał dyplom Doktora w dziedzinie muzyki na Uniwersytecie Roosevelta w Chicago, koncentrujący się na studiach orkiestrowych oraz zarządzaniu instytucjami kultury. Ukończył również z najwyższym wyróznieniem Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris – Paryż, Île-de-France, Francja, na wydziale instrumentalnym w klasie puzonu. Uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.  Dr. Gorecki włada biegle językiem angielskim i polskim, a także mówi po francusku.

Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów muzycznych. Jako puzonista występował z takimi orkiestrami jak: The Chicago Symphony Orchestra, Northwest Indiana Symphony Orchestra, Simfonia da Camera, Glenview Symphony Orchestra, Lincolnwood Chamber Orchestra – wymieniając tylko kilka.

Jest również aktywnym promotorem kultury, wartości i tradycji polskiej, polsko – amerykańskiej i amerykańskiej. Jego głównym celem jest kontynuowanie rozwoju polsko-amerykańskiego i amerykańskiego krajobrazu kulturowego. Jako osoba z doświadczeniem zarówno w dziedzinie artystycznej, jak i administracyjnej, promuje i realizuje założenia i cele organizacyjne. Docenia ważną rolę sztuki i kultury w życiu społecznym. Od 2013 roku jest członkiem katolickiego stowarzyszenia Rycerzy Kolumba czwartego stopnia.

Arkadiusz Gorecki jest dyrektorem World Music Production, Co. w Chicago. Jako animator kultury, zorganizował wiele koncertów, tras koncertowych i wydarzeń artystycznych w Polsce, USA  i za granicą, z udziałem czołowych artystów takich jak, np. Stanisław Soyka, Golec uOrkiestra, Aga Zaryan. Sprawował również funkcję dyrektora Katolickiej Fundacji Kultury w Chicago. Jako członek Komisji Konsulatu Generalnego w Chicago, wspiera i organizuje kluczowe  wydarzenia promujące polską kulturę, historię i dziedzictwo.

Ks. Kanonik Mirosław Król, Kanclerz zespołu Szkół w Orchard Lake jest bardzo zadowolony z wyboru Dr. Goreckiego na stanowisko Dyrektora Polskiej Misji w Orchard Lake. Ks. Król pragnie znacząco poszerzyć działalność kulturalną Szkół w Orchard Lake wśród społeczności polskiej i polsko-amerykańskiej w kraju i za granicą i wyraża radość i nadzieję, iż pod kierownictwem Dr. Arkadiusza Góreckiego, cel ten będzie możliwy do zrealizowania.